Podjezd v Kuklenské ulici

V souvislosti s plánovaným zdvoukolejněním trati z Hradce Králové do Pardubic vyvstala otázka způsobu jejího křížení se silniční komunikací. Jako problematický se ukázal přejezd v Kuklenské ulici. Město Hradec Králové zde od určité doby prosazuje plnohodnotné mimoúrovňové křížení trati, tedy výstavbu více než 4,5 metrů hlubokého podjezdu pro osobní i nákladní automobily, přestože tato varianta s sebou nese několik negativ – viz. níže na stránce.

V listopadu 2016 se město rozhodlo výstavbu podjezdu pro automobily nepodpořit. Ovšem už o dva roky později zastupitelé toto řešení za zvláštních okolností odsouhlasili. Hlasování ovlivnilo prohlášení primátora Zdeňka Finka a jeho náměstka Jindřicha Vedlicha, že pro SŽDC je tento podjezd při zdvojkolejnění trati nezbytným požadavkem. Podle SŽDC ale s požadavkem na plnohodnotné mimoúrovňové křížení přišli naopak sami zástupci města.

Dopis od Jindřicha Vedlicha, náměstka primátora, ze dne 17. 4. 2018:
Náměstek primátora Jindřich Vedlich: „Na schůzce primátora města s generálním ředitelem SŽDC bylo město vyzváno k součinnosti a k určení místa pro plnohodnotné mimoúrovňové křížení, jež by mohlo být financováno ze státního rozpočtu.“

Z audiozáznamu z 39. zastupitelstva města Hradec Králové konaného dne 26. 6. 2018, bod číslo 15.:
Primátor Zdeněk Fink: „Prostě to staví SŽDC, tak ať to staví. Když si to chtějí stavět takhle, tak ať to taky zaplatí.“

Z Hradeckého deníku 29.6. 2018 (zde):
Mluvčí magistrátu HK Petr Vinklář: „Město se snažilo dohodnout kompromis formou úrovňového křížení, ten však SŽDC odmítlo a trvá na mimoúrovňových kříženích.”

E-mail od Mojmíra Nejezchleba, náměstka GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy, ze dne 29. 8. 2018:
Náměstek GŘ SŽDC Mojmír Nejezchleba: „SŽDC nikdy ′natvrdo′ nepožadovala zřízení mimoúrovňových křížení v rámci výše uvedené stavby.“

Vyjádření SŽDC v reportáži TV Seznam (zde):
Mluvčí SŽDC Marek Illiaš:  „S požadavkem na vybudování mimoúrovňového křížení přišli zástupci města Hradec Králové. SŽDC plně spolupracuje s městem. V rámci projektové přípravy probíhá také studie EIA se zaměřením na případné změny zdrojů spodní vody v této oblasti,”

Výsledek hlasování o plnohodnotném
mimoúrovňovém křížení, 26. 6. 2018

Výsledek hlasování o plnohodnotném mimoúrovňovém křížení

Výsledek hlasování o plnohodnotném mimoúrovňovém křížení z 26. 6. 2018. Pro byla většina zastupitelů a zastupitelek, proti výstavbě podjezdu hlasovali M. Hanousek, V. Lesák a A. Záruba.

Negativa spojená se stavbou podjezdu

  • ohrožení spodních vod, město počítá s podjezdnou výškou 4,6 metru a zároveň s realizací čerpací jímky o hloubce 6,5 metru, v místě se přitom spodní vody nachází 5 metrů pod povrchem;
  • snížení kvality života v okolí včetně možnosti zrušení části dětského hřiště v ulici Poděbradova, které je často využíváno ZŠ Jiráskova a MŠ Kamarád;
  • přivedení automobilové dopravy do klidné zástavby s rodinnými domy a několika školskými zařízeními;
  • zbytečné vynaložení veřejných prostředků – podjezd pro automobily má stát cca.160 milionů Kč, necelý 1 km od inkriminovaného místa bude přitom v blízké době realizována výstavba silničního obchvatu jižní spojka s nadjezdem přes železniční trať.
Vystoupení Ing. Jaromíra Doležala na zasedání zastupitelstva města Hradce Kráklové 26.6.2018 Doporučení EU není nařízení! Riziko ztráty spodní vody v souvislosti s plánovanou stavbou podjezdu v Kuklenské ulici.

Vystoupení Ing. Jaromíra Doležala na zasedání zastupitelstva

Vystoupení Ing. Jaromíra Doležala na zasedání zastupitelstva města Hradce Kráklové 26.6.2018
Doporučení EU není nařízení!
Riziko ztráty spodní vody v souvislosti s plánovanou stavbou podjezdu v Kuklenské ulici.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7h1vX04E30&t=14s