Motivace spolku Kaštanka,

aneb proč jsme se rozhodli Kaštanku chránit

Naše cíle

  • zachování unikátní kaštanové aleje v ulici Opatovická
  • zabránění vytvoření bariér pro pěší a cyklisty
  • adekvátní řešení odhlučnění železniční dopravy
index

Kaštanka je výrazným „ochlazovačem“

Během našeho života na Zemi můžeme být svědky zřejmě historicky největšího oteplování naší planety, které je už dnes zcela nepopíratelné. Samozřejmě je lokálně nerovnoměrné a místy může docházet i k ochlazení a to vlivem změny vzdušného proudění. Od 90. let se u nás zmírnilo severozápadní proudění způsobené Golfským proudem, který je oslabován vlivem tání ledovců. Nyní převládá hlavně proudění z jižních směrů. Kaštanka nemůže sice ovlivnit globální změny, ale pro naše město je výrazným „ochlazovačem“. V posledních letech jsme si nechali okolo Hradce zastavět ornou půdu, mokřadné louky okolo Labe i Orlice hypermarkety s obrovskými betonovými a asfaltovanými parkovišti. Na meteorologické radaru můžeme tak často pozorovat, jak v Pardubicích až po Opatovice nad Labem prší, ale jakmile se deštný mrak dostane nad zmíněné sluncem rozpálené plochy, vlivem vertikálního proudění teplého vzduchu se rozpustí nebo je vyfouknut do vyšší výšky a to je hlavní příčina, proč v Hradci Králové neprší tak často, jako jinde v okolí. V Kaštance je v teplých dnech až o několik desítek stupňů Celsia nižší teplota nežli v centru města..

Kaštanka jako společný prostor a zelený koridor

Hradec Králové má to velké štěstí, že se díky své poloze na soutoku řek Labe a Orlice stává součástí několika zelených koridorů. V praxi to znamená, že se můžeme zcela bez ohrožení městskou dopravou dostat podél vody z Labské kotliny, přes Slezské Předměstí až do Malšovic a následně i dále do hradeckých lesů. Podél řeky Labe se můžeme pohodlně vydat přes Věkoše cyklostezkou, kupř. až na Kuks. Kaštanka vytváří také svůj zelený koridor. Je hojně využívána cyklisty, pěšími i běžci, kteří se přímo z centra města dostávají do zahrádkářských kolonií, na Borovinku, na Opatovický písník, nebo i na Temešvár, kde se nově provozuje písník s vlekem na wakeboard. Vzniká zde síť přirozených cyklostezek a cestiček, které jsou čím dál víc využívány jako běžecké či bruslařské dráhy. Kaštanku využívají také děti ze školek, které zde prochází na nedaleké dětské hřiště. Maminky a babičky s kočárky a mnoho pejskařů a procházkářů. V aleji si často hrají děti různého věku. Podzimní sbírání kaštanů je nezapomenutelný zážitek pro školáky a díky ní vyhrávají školy Jiráskova a Bezručova ve sběru těchto plodů a učí naše děti pomoci lesní zvěři a vztahu k přírodě. V jarních měsících jírovce kvetou nádhernými květy ve tvaru svícnu. Je to místo potkávání a komunikace sousedů a vytváří příjemné prostředí pro sport a relaxaci.

index
index

Volný pohyb jako jedna z našich hlavních motivací

Chceme zabránit vytváření bariér pro chodce a cyklisty na přilehlé pardubické trati. Chůze a i veškerý další pohyb je člověku nejpřirozenější, a proto by měl mít přednost před všemi typy dopravy. Chceme zabránit vytvoření ostrovů, kde lidé nemohou pohodlně projít nebo projet na kole do práce, za zábavou či nákupy. Jsou pak často nuceni použít auto, které vytváří emise a jiné ekologické zátěže, vytváří zácpy na městských komunikacích, nehledě na velký problém s parkováním.

Vlaky jsou také ekologická doprava

V žádném případě nechceme blokovat stavbu dvojkolejné tratě na Pardubice. Chceme zvážit její nezbytnost. Existují varianty, jak stavbu provést a nevykácet spoustu krásných stromů, ať již jde o unikátní kaštanovou alej, nebo i řadu topolů stojících podél dětského hřiště. Chceme vybudování takových protihlukových bariér, které by plnily svou funkci a zároveň nebyly jen ošklivou vysokou betonovou zdí. Je naším cílem, aby se nesnižovala kvalita bydlení a života obyvatel přilehlého okolí.

index
index

Na závěr něco málo o kaštanu

Jírovec maďal, nebo také kaštan koňský (Aesculus hippocastanum) – rod statných stromů z čeledi mýdelníkovité, V posledních letech jsou kaštany v Česku a v celé Evropě ohroženy klíněnkou jírovcovou, jejíž larvy parazitují v listech kaštanů a způsobují jejich předčasný opad. Díky tomuto parazitu začínají být tyto stromy vzácné. V naší Kaštance jsou díky pravidelným zásahům Městské zeleně relativně zdravé.

index