Výsledek hlasování o plnohodnotném mimoúrovňovém křížení