adekvátní  odhlučnění, požadavky 2.

Požadujeme moderní a estetické odhlučnění, které nebude rozdělovat město optickou bariérou.

Nízké protihlukové stěny

+ mají podobné parametry pohlcování hluku jako vysoké protihlukové stěny

+ netvoří optickou bariéru v městské krajinné oblasti

+ nebrání cestujícím ve výhledu

+ nebrání zásahu záchranných jednotek

- nepohlcují hluk z motorů lokomotiv

+ pohlčovače hluku jsou vyrobeny z recyklovaného odpadu

+ jsou umístěny velmi blízko kolejnic a tím umožňují celkové zúžení železničního koridoru. To vytváří podmínky při realizaci stavby s minimálním vychýlením trati v případě ideálního trasování. 
Tento přístup nabízí možnost významného snížení rozsahu kácení jírovcové aleje, minimální dopad na majitele pozemků a na životní prostředí v ulici Opatovická.

Nechceme místo stromů ošklivou protihlukovou zeď.

Za předpokladu dobré vůle by stačilo jen málo a jírovcová alej, by mohla být z větší části zachována.

B.S.

 

Odkazy :

Na základě všech dosavadních zkušeností a i ze zahraniční literatury lze vyvodit závěr, že nízké protihlukové clony jsou plnohodnotnou náhradou klasických vysokých protihlukových stěn jednokolejných a dvoukolejných tratí zejména v místech, kde je železniční trať vedena na náspech nebo mostech, případně v úrovni terénu. Jejich stavba nemá rušivý dopad na krajinotvorbu a urbanistická členění sídelních celků.

Pilotní aplikace NPC v obci Tetčice získala v červnu 2014 v soutěži Dopravní stavba, dopravní technologie 2013 cenu poroty. Veřejnost i cestující obě aplikace přijímají kladně, a proto další rozvoj těchto protihlukových opatření a jejich uvedení do každodenní praxe v současnosti závisí zejména na správcích tratí a projektantech.
https://www.casopisstavebnictvi.cz/nizke-protihlukove-clony-pro-zeleznicni-a-tramvajove-trate_N5330

https://pardubice.idnes.cz/ceska-trebova-koridor-protihlukove-steny-fij-/pardubice-zpravy.aspx?c=A171208_369374_pardubice-zpravy_skn

http://docplayer.cz/16431418-Nizke-protihlukove-clony.htmlhttp://docplayer.cz/16431418-Nizke-protihlukove-clony.html

Protihlukové stěny na české železnici vadí často nejen cestujícím, reagovali i hasiči, že jim komplikuje příjezd k případné nehodě. Vznikají navíc na místech, kde na první pohled chrání od hluku maximálně les. SŽDC se  odvolává na zákon o ochraně veřejného zdraví a limity hluku z roku 2011.

http://zdopravy.cz/238-kilometru-protihlukovych-zdi-podel-zeleznice-rust-zpomaluje-szdc-otestuje-dalsi-nizke-clony-7163/

Ředitelka útvaru a koncepce města Plzně Irena Vostracká se domnívá, že se vysoké stěny v Plzni staví mimo jiné proto, že projekt byl projednán v době, kdy se o jiných možnostech nevědělo. Není si jistá, zda je možné žádat nižší stěny dodatečně.

Je to spíš o dohodě a ochotě. Už to není možné vyžadovat“, říká Vostracká a přitom tvrdí, že například její organizace je velkým nepřítelem protihlukových stěn.

Mají negativní vliv na vzhled města. Mikroklima v jejich okolí je nepříjemné. Pokud bydlíte někde za zdí, pak je to vždycky špatně,“ zdůvodňuje Vostracká. Paní ředitelka se domnívá, že je otázkou času, kdy si lidé vynutí nižší stěny podél kolejí.

Zdroj: tps://plzen.idnes.cz/protihlukova-stena-plzen-vlak-zeleznice-beton-architekt-zabrana-phs-/plzen-zpravy.aspx?c=A160408_084639_plzen-zphtravy_jzk

https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/6734-Nase-tema-Protihlukova-opatreni-na-zeleznici/

http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/protihlukove-clony-jejich-ztvarneni-a-esteticke-pusobeni/

http://www.izdoprava.cz/technicky-slovnik/2014/v-praze-hlubocepich-jsou-instalovany-betonove-protihlukove-clony-brens-barrier/

https://www.cyklistesobe.cz/issues/892-hrozi-trimetrove-protihlukove-zdi-za-drahou

https://benesovsky.denik.cz/z-regionu/laj-protihlukove-bariery-u-koleji-nemusely-byt-tak-vysoke-a-drahe-20130802.html

http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/projektove-cinnosti/2015_sfdi_nove_technologie_brozura.pdf

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena poroty:

Nízká protihluková clona železniční trati, inovace protihlukových opatření a pilotní aplikace v obci Tetčice (obr. 9)